Problems solving company

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Informujemy, że firma PATENTS FACTORY Ltd. uzyskała dofinansowanie POIR.01.01.01-00-0396/15-00 z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1.1 na realizację projektu "Opracowanie technologii kompresji video HD3".

Z przyjemnością informujemy, iż PATENTS FACTORY LTD Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację 28 wskazanych poniżej projektów, związanych z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej. Lista podpisanych umów o dofinansowanie i tytułów realizowanych projektów jest następująca:

Numer Nazwa
UDA-POIG.05.04.01-08-001/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda kodowania cyfrowego video o dwóch rozdzielczościach"
UDA-POIG.05.04.01-08-002/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda detekcji ruchu w obrazach video”
UDA-POIG.05.04.01-08-003/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda usprawnienia systemów monitoringu przez równoległe przesyłanie video i informacji o ruchu wykrytym w tym video”
UDA-POIG.05.04.01-08-004/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda wizualizacji dynamiki ruchu w obrazie video”
UDA-POIG.05.04.01-08-005/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda ukrywania zbędnych informacji w obrazie video”
UDA-POIG.05.04.01-08-006/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: „Metoda estymacji dynamiki ruchu w obrazie video”
UDA-POIG.05.04.01-08-007/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda wymuszania na strzelcu właściwego trzymania broni w celu oddania celnego strzału do wybranego celu”
UDA-POIG.05.04.01-08-008/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda detekcji miejsca trafienia pocisku w tarczę elektroniczną”
UDA-POIG.05.04.01-08-009/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda modyfikacji tarczy elektronicznej w celu podniesienia atrakcyjności sportów strzeleckich”
UDA-POIG.05.04.01-08-010/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda zwiększania pojemności nośników pamięci przenośnej oraz pamięci urządzeń przenośnych jak tablet czy smartfon”
UDA-POIG.05.04.01-08-012/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda wyostrzania/rozmywania obrazu o niskiej złożoności obliczeniowej”
UDA-POIG.05.04.01-08-013/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda redukcji rozdzielczości strumienia video i rekonstrukcji oryginalnej rozdzielczości”
UDA-POIG.05.04.01-08-014/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda wizualizacji taktycznej dla broni strzeleckiej”
UDA-POIG.05.04.01-08-015/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda kompensacji asymetrycznej konfiguracji zestawu aparatów latających napędami aparatów podwieszonych”
UDA-POIG.05.04.01-08-016/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda wyostrzania/rozmywania obrazu o niskiej złożoności obliczeniowej – wersja o podwyższonej jakości obrazu”
UDA-POIG.05.04.01-08-017/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda kompensacji asymetrycznej konfiguracji zestawu aparatów latających powierzchniami sterowymi aparatów podwieszonych”
UDA-POIG.05.04.01-08-018/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda wykorzystania powierzchni sterowych podwieszonych aparatów latających zestawu aparatów latających do poprawy własności manewrowych całego zestawu”/td>
UDA-POIG.05.04.01-08-019/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda wykorzystania napędów podwieszonych aparatów latających zestawu aparatów latających do poprawy własności manewrowych całego zestawu”
UDA-POIG.05.04.01-08-020/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda wykorzystania napędów podwieszonych aparatów latających zestawu aparatów latających do wspomożenia startu całego zestawu
UDA-POIG.05.04.01-08-021/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda wzajemnego udostępniania energii elektrycznej zgromadzonej w akumulatorach podwieszonych aparatów latających i nosicielu, składających się na zestaw aparatów latających do wspomożenia manewrów i zasilenia elektroniki pokładowej”
UDA-POIG.05.04.01-08-022/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda wykrywania położenia źródeł dźwięku w przestrzeni trójwymiarowej”
UDA-POIG.05.04.01-08-023/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda separacji dźwięku z wybranych miejsc w przestrzeni trójwymiarowej”
UDA-POIG.05.04.01-08-024/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda ujednolicenia dostępu do Internetu wszystkim typom urządzeń, niezależnie od procesora i systemu operacyjnego”
UDA-POIG.05.04.01-08-025/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda generowania dźwięku przestrzennego zapewniającej niezależność od ilości i konfiguracji przestrzennej głośników”
UDA-POIG.05.04.01-08-026/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Struktura danych strumienia dźwięku przestrzennego z możliwością korekty pozycjonowania”
UDA-POIG.05.04.01-08-027/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda synchronizacji dźwięku przestrzennego i video 3D”
UDA-POIG.05.04.01-08-028/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda dwupoziomowego renderingu dźwięku”
UDA-POIG.05.04.01-08-029/13-00 „Wsparcie na uzyskanie ochrony patentowej wynalazku: Metoda detekcji własności akustycznych pomieszczenia i zestawu głośnikowego”

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki